Archive for the ‘Pagina Pastorului’ Category

DUMNEZEIREA ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ. CARTEA EXODULUI

Recapitulare: întrebarea referitoare la textul din Matei 18:20 și cartea Genezei EXODUL 1:17-21. 2:23.                 Cartea Exodului Îl descoperă pe DUMNEZEU care luptă pentru poporul Său, care Își izbăvește poporul și îi dă LEGEA. La început, poporul este înrobit de egipteni. DUMNEZEU face bine moașelor, le face case; de ce? Deoarece se temuseră de EL. […]

DUMNEZEIREA ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ. CARTEA GENEZA

Dumnezeu Se descoperă în mod plenar prin Sfintele Scripturi. O lectură superficială a acestora oferă cititorului o cunoaștere generală, dar nu oferă răspunsuri întrebărilor dificile cu privire la natura, caracterul și scopurile lui Dumnezeu. Așadar este util un studiu aprofundat cu privire la Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Primul studiu cercetează cartea Geneza din perspectiva a ceea […]