Archive for martie, 2017

Biserica Adventista de Ziua a Saptea. Prezentare generala

 

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea consideră că are un rol special în răspândirea mesajului lui Isus Hristos în întreaga lume, fiind prezentă în 216 din cele 237 de țări recunoscute de către Națiunile Unite, publicând prin cele peste 60 de edituri, materiale în 947 de limbi și dialecte.

Având mai mult de 19 milioane de membri botezați (2015), 25 – 30 de milioane de credincioși în total dacă se includ și copiii, și cu peste un milion de noi membri ce se alătură Bisericii în fiecare an, având aproape  80.000 de biserici, adventismul de ziua a șaptea este una dintre denominațiunile creștine cu cel mai rapid ritm de creștere din lume.

Componența și caracterul global

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea crede că are un rol special în răspândirea mesajului lui Isus Hristos în întreaga lume, de aceea membrii ei au rămas o biserică mondială ca structură și obiectiv. Caracterul global al misiunii Bisericii se regăsește în componența membrilor săi: 39% africani, 30% hispanici, 14% est-asiatici și 11% caucazieni.

În rândul credincioșilor adventiști se regăsesc figuri marcante, cum ar fi: Barry Black, Contra-Amiral și Capelan al Senatului SUA din 2003, James Standish, director executiv al United States Commission on International Religious Freedom și reprezentant la ONU al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Barry W. Bussey – reprezentant oficial al International Religious Liberty Association (cea mai veche organizație dedicata libertății de conștiință) la ONU, Dr. Benjamin Carson, celebru neurochirurg pediatric, Desmond Doss, medic – erou, subiect al documentarului The Conscientious Objector, Patrick Linton Allen, guvernatorul general din Jamaica, Sir James Carlisle, guvernatorul Antigua si Barbuda timp de 14 ani (până în 2007), primul guvernator autohton numit de Regina Elisabeta a II-a în această poziție iar lista ar putea continua.

Educația

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea se remarcă în rândul bisericilor creștine prin faptul că deține unul dintre cele mai dezvoltate sisteme educaționale protestante din lume cu 7.500 scoli, colegii și universități ce asigură educația a peste 1.800.000 de persoane.

Această rețea de școli, dintre care numeroase au primit recunoașterea publică pentru activitatea desfășurată, oferă educație creștină atât la nivel preuniversitar cât și universitar, punând un accent deosebit pe dezvoltarea mentalității de slujire a societății.

Medicină

Adventiștii de ziua a șaptea dețin aproape 700 de instituții medicale dintre care 385 de clinici și dispensare și 175 de spitale și policlinici care deservesc 18 milioane de persoane și promovează în mod consecvent programele de asigurare a sănătății populației, oferind programe pentru renunțarea la fumat, reabilitare a alcoolicilor, programe de slăbire și de luptă împotriva stresului.

Pentru o imagine mai complexă asupra acestui aspect, vă recomandăm vizionarea filmului „Adventiștii” , un documentar independent realizat de regizorul Martin Doblmeier (romano-catolic) în 2010.

Universitatea Loma Linda din sudul Californiei, specializată în domeniul medical, s-a bucurat de interesul mass-media mai mult decât oricare alt centru medical din Statele Unite datorită rezultatelor cercetărilor științifice, dintre care unele reprezintă premiere mondiale, cum ar fi transplantul de inimă la copii („Baby Fae”) și acceleratorul de protoni folosit pentru tratarea cancerului.

O altă instituție medicală adventistă, Spitalul Adventist din Florida, a fost aleasă de către concernul Walt Disney să asigure asistența medicală pentru noua comunitate Disney, Celebration City.

Tot în acest domeniu se remarcă doi specialiști mondiali:

Dr. Benjamin Carson, conducătorul secției de neurochirurgie pediatrică a instituțiilor medicale ale Universității Johns Hopkins din Baltimore, S.U.A. și pionier în neurochirurgie pediatrică. Cunoscut poate cel mai mult datorită eforturilor încununate de succes în domeniul separării siamezilor și pentru rezultatele obținute în tratarea atacurilor de epilepsie la copii, acesta a primit in 2008 Medalia prezidențială a Libertății ca “recunoaștere a contributților sale extraordinare aduse medicinii și a influenței sale motivatoare asupra tinerilor Americii”, după cum a precizat fostul președinte al Statelor Unite, George W. Bush, în timpul ceremoniei de la Casa Albă. Pe 7 februarie 2009, postul de televiziune a lansat o ecranizare a vieții Dr. Ben Carson, „Gifted Hands” (Mâini Înzestrate) avându-l în rolul principal pe deținătorul premiului Oscar Cuba Gooding Jr

Dr. Linda Ferry, cercetător al Universității Loma Linda, ale cărei cercetari au dus la descoperirea Bupropion-ului – comercial “Zyban” și pentru care a primit Medalia pentru controlul fumatului din partea Organizației Mondiale a Sănătății.

Mass Media

Adventist Television Network

Adventist Television Network a lansat în anul 2003 Hope Channel, un canal de televiziune adventist mondial, care funcționează 24 de ore / zi, disponibil inclusiv online la www.hopetv.org . Programele Hope Channel includ emisiuni zilnice în limba romănă.
Adventist Television Network difuzează de asemenea programe prin satelit traduse simultan in 40 de limbi, transmise în toată lumea. Mai multe informații pot fi gasite pe site-ul www.adventist.tv

Adventist World Radio

Adventist World Radio (AWR) transmite mesajul Evangheliei în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. AWR emite în 55 de limbi, inclusiv în limba romana prin Radio Vocea Sperantei. Programele pot fi ascultate în întreaga țară atât prin intermediul celor 50 de stații locale cat si pe internet la www.rvs.ro

Tehnologie

Un rol important în împlinirea misiunii Bisericii l-a jucat tehnologia. De exemplu, Radioul Adventist Mondial (AWR) emite în peste 40 de limbi inclusiv, hindustana, mandarina si vietnameza. La rândul sau, BBC a declarat că dintre programele religioase din Rusia cele ale postului de radio adventist Vocea Speranței s-au  bucurat de cea mai mare popularitate. 

În 1994, în cadrul unei inițiative de comunicare cu bisericile locale, a fost înființată Rețeaua Adventistă de Comunicare, utilizând televiziunea prin satelit. Această tehnolgie a fost folosita în 1995 cu ocazia primului program de evanghelizare prin satelit al Bisericii, recepționat de 100 000 de persoane în 676 de localități urmând ca în 1998 programul Net’98 să cuprindă cele șase continente, fiind recepționat în 7.600 de săli, în peste 100 de țări fiind tradus simultan în 40 de limbi. Conform statisticilor, fiecare transmisie a fost recepționată la nivel mondial, de aproximativ  1.400.000 de persoane.

DUMNEZEIREA ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ. CARTEA EXODULUI

Recapitulare: întrebarea referitoare la textul din Matei 18:20 și cartea Genezei

EXODUL 1:17-21. 2:23.

                Cartea Exodului Îl descoperă pe DUMNEZEU care luptă pentru poporul Său, care Își izbăvește poporul și îi dă LEGEA.

La început, poporul este înrobit de egipteni. DUMNEZEU face bine moașelor, le face case; de ce? Deoarece se temuseră de EL. Astfel, nu se spune cum este DUMNEZEU, ci ceea ce a făcut EL; este descris în relație cu oameni temători de EL. Strigătele copiilor lui Israel din pricina robiei au ajuns până la DUMNEZEU: El „a auzit”, „Și-a adus aminte”, „a privit spre ei și a luat cunoștință de ei”.

3:2-18. 4:1-24.

                Îngerul DOMNULUI i S-a arătat; apoi este numit DOMNUL și DUMNEZEU. Cum i s-a descoperit? Într-o flacără de foc: Moise este curios să vadă ce este. I se spune: „Scoate-ți încălțămintea! Pământul este sfințit de Mine”. Și acum o teofanie (apariție sau manifestare a lui DUMNEZEU) care arată nu cum este în Sine, ci ce face: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Am văzut… și am auzit… căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc… Acum, vino, Eu te voi trimite. Eu voi fi negreșit cu tine…”. Copiii lui Israel întreabă: „Care este Numele Lui?”, adică: „Cine este DUMNEZEU?” În versetul 14, DUMNEZEU face o teofanie cu adevărat ontologică (ontologia = studiul ființei în sine, care se ocupă de esență, de cauza primordială a ființei)! „Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt… Cel ce Se numește „Eu sunt” (3:14) și explică: „Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veșnicie” (3:15) „Domnul Dumnezeul evreilor” (3:18).

Moise: „Iată că n-au să mă creadă” (4:1). Ce argumente îi dă DOMNUL? Filosofico-teologice? Nu, ci îl pune să facă ceva: toiagul-șarpe, mâna-lepră, apa-sânge. În versetul 11, Domnul se numește CREATOR: „Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus.” (4:11-12). La refuzul lui Moise, DOMNUL Se mânie! Lui faraon, „Eu îi voi împietri inima”. În versetul 24, „DOMNUL a vrut să-I omoare” pe Moise, dar l-a cruțat!

6:2-8. 7:5. 11:4. 12:12. 13:21. 14:19. 15:2-26. 18:11. 19:4. 20:2-5. 22:27. 23:22. 24:10. 25:8. 31:3. 33:11-23. 34:5-7.

                Domnul spune despre Sine: „Eu sunt Domnul. Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, ca Dumnezeul cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de ei sub Numele Meu ca „Domnul.” (6:2-3). N-a fost cunoscut? Nu apare cu numele „DOMNUL” în cartea Genezei? Sau vrea să spună că a fost cunoscut altfel de ei? Da, L-au cunoscut ca „Dumnezeul cel Atotputernic” care i-a purtat în călătoriile lor, dar nu ca „DOMNUL” care îi izbăvește din robie și Își împlinește legământul în sfârșit (v.4-8)! Și egiptenii vor cunoaște pe DOMNUL. Cum? „când Îmi voi întinde mâna”. „Pe la miezul nopții, voi trece prin Egipt” și „voi lovi pe toți întâii născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace; și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, Eu, Domnul.”

După exodul din Egipt, DOMNUL este văzut mergând înaintea lui Israel ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze” (13:21). El este Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel (14:19). DOMNUL este descris în termeni militari: „Domnul Se va lupta pentru voi” (14:14), Domnul este un războinic viteaz: numele Lui este Domnul” (15:2-3). În versetul 26 spune despre Sine: „Eu sunt Domnul care te vindecă.” În capit. 18, Ietro recunoaște că „Domnul este mai mare decât toți dumnezeii.” (18:11). În capit. 19, DOMNUL îi cheamă să recunoască felul cum i-a purtat „pe aripi de vultur”.

Decalogul. Prima și a doua poruncă arată cine este DOMNUL: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei… Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, (20:2-5). „Eu sunt milostiv.” (22:27).

În capit. 23, DOMNUL promite să trimită un ÎNGER înaintea lui Israel. „Numele Meu este în El”. „Eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi”.

În capit. 24, cei 4 (Moise şi Aaron, Nadab şi Abihu) și cei 70 de bătrâni Îl văd pe DUMNEZEUL lui Israel. Ce văd ei? Moise nu Îl descrie! Ci numai ceea ce era sub picioarele Lui. Domnul le spune: „Eu voi locui în mijlocul lor” (25:8).

În 31:3, DOMNUL spune despre Bețaleel că l-a umplut cu DUHUL LUI DUMNEZEU, duh de înțelepciune în construcții, croitorie și tâmplărie. Dumnezeu scrie! El are o carte cu numele oamenilor!

Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. (33:11). Moise îi cere să îi arate pe CINE va trimite cu el. (33:12). Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” (33:18)

Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea și voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur și am milă de cine vreau să am milă!” Domnul a zis: „Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă și să trăiască!” (33:19-20)

Când voi trece, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna. Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit Numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, și pedepsește fărădelegea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam!” (34:5-7).

În cartea Exodului, descoperirea de Sine a lui Dumnezeu este complexă: El Se descoperă cum este în Sine, dar mai ales prin fapte mărețe. Despre Sine, El spune că există prin Sine, că Numele Său este DOMNUL, Se descoperă ca Înger al Domnului și este îndurător și răbdător. Dar mai ales face fapte supranaturale atunci când lovește Egiptul și eliberează poporul Israel, îi poartă de grijă de hrană și îl ocrotește.