Archive for ianuarie, 2015

Servicii religioase

 

Luni 19:00

Intalnire de Rugăciune – este o ocazie specială când cei care doresc, după participarea la un scurt moment de meditație spirituală, se pot ruga alături de alți credincioși.

 

Vineri  20:00 
- 21:00

Serviciu Divin de Închinare – este o ocazie în care credinciosii, dupa ce se roaga si canta diferite imnuri crestine, asculta o predica. Incheierea acestui program se face tot cu un imn crestin si o rugaciune.

 

Sambata 9:00 – 12:00

  • Ora 9:00
 -10.30 Scoala de Sabat – este principalul sistem de educaţie religioasă a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Studiul este realizat pe baza unor „lectii” saptamanale si difera in functie de varsta. Acestea pot fi descarcate si in format electronic (apasa AICI)
  • 10.30 – 11.00 – Pauză
  • 11:00
 – 12.00 Serviciul Divin de Închinare Principal – este o ocazie în care credinciosii, dupa ce se roaga si canta diferite imnuri crestine, asculta o predica. Incheierea acestui program se face tot cu un imn crestin si o rugaciune.

 

Sambata 17:00 – 18:00

Serviciu Divin de Inchinare sau diferite Seminarii, Concerte, ocazii de partasie comuna

 

 

DUMNEZEIREA ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ. CARTEA GENEZA

Dumnezeu Se descoperă în mod plenar prin Sfintele Scripturi. O lectură superficială a acestora oferă cititorului o cunoaștere generală, dar nu oferă răspunsuri întrebărilor dificile cu privire la natura, caracterul și scopurile lui Dumnezeu.

Așadar este util un studiu aprofundat cu privire la Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Primul studiu cercetează cartea Geneza din perspectiva a ceea ce aceasta spune despre Dumnezeu.

Cartea începuturilor-Geneza arată ce și cum a creat DUMNEZEU, cum a lucrat cu omenirea, Cine este El și cum este El.

Geneza 1:2-31. 2:5-22. 3:1-24. 4:1-26. 6:3-8.

La început, apare scris numele DUMNEZEU; nu cum este Dumnezeu, ci ce a făcut El. Dumnezeu pare singur, verbele sunt la singular. 1:26 la plural „Să facem om după chipul Nostru” = erau mai mult de Unul, dar nu Câți. Apoi revine la singular, 2:2 „lucrarea Lui”, ca în aproape tot restul Vechiului Testament. 2:5 apare scris numele DOMNUL DUMNEZEU. 3:22 iarăși plural = „omul a ajuns ca Noi”. În capitolul 4 apare scris numele DOMNUL, apoi revine iarăși la numele DUMNEZEU. În capitolul 6 DOMNUL a zis: „Duhul Meu nu va rămâne (nu se va lupta sau nu va stăpâni) pururi în om”, este Duhul lui Dumnezeu care apare în 1:2; această rămânere sau luptă realizată de o Persoană.

11:5-9. 14:18-22. 15:1-7. 16:13-14. 17:1-22. 18:1-33

În capitolul 11 „Domnul S-a coborât” = El; apoi spune: „Haidem! Să Ne coborâm” = Noi. „Domnul i-a împrăștiat” = El. În capitolul 14 „DOMNUL, DUMNEZEUL CEL PREAÎNALT, ZIDITORUL CERULUI ȘI AL PĂMÂNTULUI”. În capitolul 15 „cuvântul Domnului a vorbit lui Avram: „Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea”. Agar: „Tu ești DUMNEZEUL care mă vede!” = în evreiește El-Roi. „Cel Viu care mă vede”.

În capitolul 17 DOMNUL i S-a arătat și i-a zis: „Eu sunt DUMNEZEUL CEL ATOTPUTERNIC. EU voi fi DUMNEZEUL tău”. DOMNUL S-a înălțat de la Avraam. În 18:1 DOMNUL i S-a arătat = trei bărbați stăteau în picioare. Unul dintre ei: „La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce. Domnul: „La anul pe vremea aceasta Mă voi întoarce”. Bărbații aceia s-au depărtat. Avraam încă stătea înaintea DOMNULUI și Îl numește „Cel ce judecă tot pământul”. Domnul a plecat. 19:1 Cei doi îngeri.

21:33. 22:14. 24:3. 26:3. 28:3.

21:33 Numele Domnului Dumnezeului celui Veșnic. 22:14 Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă” = în evreiește IEHOVA-IIRE.

24:3 DOMNUL DUMNEZEUL CERULUI ȘI DUMNEZEUL PĂMÂNTULUI. 26:3 „EU voi fi cu tine.” „EU sunt DUMNEZEUL tatălui tău, Avraam.”

28:3 DUMNEZEUL CEL ATOTPUTERNIC, în evreiește EL-ȘADAI. „Eu sunt DOMNUL DUMNEZEUL tatălui tău Avraam și DUMNEZEUL lui Isaac.”

32:24-30. 33:20. 35:3. 39:2. 41:16. 46:2. 50:20.

În capitolul 32 „un om s-a luptat cu Iacov”. „Numele tău se va chema: cel ce luptă cu DUMNEZEU, căci ai luptat cu Dumnezeu”. Iacov a zis: „Am văzut pe DUMNEZEU față în față.” 33:20 altarul l-a numit EL-ELOHE-ISRAEL, DOMNUL = EL, ELOHE = DUMNEZEU. 35:3 „DUMNEZEU care m-a ascultat în ziua necazului meu.” 39:2 DOMNUL a fost cu Iosif. 41:16 „DUMNEZEU este Acela care va da un răspuns.” 41:38 „Am putea să găsim un om ca acesta care are în el DUHUL LUI DUMNEZEU?” 39 DUMNEZEU. 46:2 „DUMNEZEU a vorbit lui Israel: „EU ÎNSUMI Mă voi coborî cu tine în Egipt.” 50:20 „DUMNEZEU  a schimbat răul în bine.”

Cartea Genezei arată Cine este DUMNEZEU în Sine, cum este El (Dumnezeul Cel Viu, Cel Veșnic, Cel Atotputernic, Ziditorul), însă mai mult vorbește despre ce și cum a creat El (creația celor 7 zile), precum și despre cum a lucrat cu omenirea (Adam, Noe, Avraam, Isaac și Iacov, Iosif).